Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė, patvirtinti 2021 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 3,93 Eur ir minimaliąją mėnesinę algą – 642 Eur.

Minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

.