Dokumentų rengimas

  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašu;
  2. Darbo tvarkos taisyklių rengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimais;
  3. Pareiginiai nuostatų projektų rengimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimais;
  4. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis dokumentų rengimas, vadovaujantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatais;
  5. Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo dokumentų rengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo  27 straipsnio 5 dalimi ir Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 12 punktu ir 14 punktu;
  6. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentų rengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi;
  7. Darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų dokumentų rengimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnio  1 dalimi ir 2 dalimi;
  8. Profesinės rizikos vertinimo dokumentų rengimas, vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų reikalavimais;
  9. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registracijos žurnalo pildymas.