Gaisrinės saugos dokumentų rengimas

  1. Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas, vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 punktu;
  2. Gaisrinės saugos mokymų dokumentų rengimas, vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 12 punktu;
  3. Evakuacijos planų braižymas, vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedo reikalavimais;
  4. Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo pildymas, vadovaujantis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 10 punktu.