Tarnybos funkcijų vykdymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi ir Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 4 ir 10 punktais vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dalį funkcijų:

  1. konsultuojame darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikiame darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų apsaugos ir sveikatos būklei gerinti;
  2. sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus;
  3. darbuotojų saugos ir sveikatos tiesės aktų nustatyta tvarka organizuojame ir koordinuojame profesinės rizikos vertinimą įmonėje;
  4. rengiame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
  5. dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus darbe;
  6. rengiame nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemones ar organizuojame jų parengimą;
  7. kontroliuojame darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;
  8. teikiame informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje.