Vidutinis darbuotojų skaičius

2018 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo naujos vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės.

Skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, neįtraukiami darbuotojai, kurie ataskaitinių finansinių metų (toliau – ataskaitiniai metai) tam tikro mėnesio paskutinę dieną:

  • yra nėštumo ir gimdymo atostogose;
  • yra tėvystės atostogose;
  • yra atostogose vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;
  • atlieka privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Šis skaičiavimas bus taikomas rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą.